Skip links

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno- biurowych

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych

Pozostające w stosunku pracy osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych, na co dzień mają do czynienia z niewielką ilością zagrożeń bezpośrednio związanych z wykonywaną
przez nie pracą. O ile pracują w godnych warunkach i nie stwarzają ryzyka na własne życzenie, mogą się czuć w pracy stosunkowo bezpiecznie. Niemniej jednak, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, muszą odbywać szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych raz na sześć lat.

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych pozwalają na odświeżenie posiadanej przez zatrudnione osoby wiedzy oraz zweryfikowanie, czy wykorzystują ją one w praktyce. Pracownicy biurowi uczestniczący w okresowych szkoleniach BHP pozyskują dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na ich stanowiskach. Dowiadują się między innymi jak zminimalizować negatywny wpływ ich środowiska pracy na zdrowie (np. wzrok) oraz w jaki sposób radzić sobie ze stresem i zmęczeniem. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników biurowych powinny trwać minimum 360 minut – w trakcie tak długich spotkań można poruszyć wiele bardzo ważnych z punktu widzenia pracowników tematów.

Organizowane przez nas szkolenia okresowe dla pracowników biurowo-administracyjnych w niczym nie przypominają nudnych wykładów o jałowej treści, w których pracownicy uczestniczą tylko dlatego, że jest to konieczne. Wszystkie spotkania są skrupulatnie przygotowywane przez doświadczonych, pracujących z pasją instruktorów BHP, których autorskie metody dydaktyczne są doceniane przez naszych klientów i ich pracowników.