Skip links

Szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej

Szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej

Pracownicy wyższych szczebli są obarczeni częściową odpowiedzialnością z tytułu stosowania się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie powinien dziwić więc fakt, że przepisy Kodeksu
Pracy wymagają od członków kadr kierowniczych (np. dyrektorów i brygadzistów) odbywania regularnych, rozbudowanych szkoleń okresowych z zakresu BHP, a od pracodawców – ich
zapewnienia. Szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej powinny być przeprowadzane raz na pięć lat.

Tego typu szkolenia mają specyficzny charakter. W ich trakcie poruszane są bardzo ważne zagadnienia związane z odpowiedzialnością za środowisko pracy oraz działania osób trzecich. Podczas szkoleń okresowych dla kadry kierowniczej pracownicy pozyskują także cenne informacje na temat chorób zawodowych, identyfikowania kłopotów zdrowotnych u pracowników, pierwszej pomocy czy ewakuacji. Szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej często łączone są z dodatkowymi kursami i seminariami uzupełniającymi wiedzę. Łącznie trwają minimum 720 minut – co nie powinno dziwić, zważywszy na to, ile tematów się na nich porusza.

Nasze szkolenia BHP dla pracowników szczebla kierowniczego oparte są o atrakcyjny, autorski program, uwzględniający specyficzne potrzeby każdego pracodawcy (podlegające wcześniejszej weryfikacji). Nasi  instruktorzy BHP przekazują pracownikom wiedzę w przystępny i niebanalny sposób. Sprawia to, że organizowane przez nas szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej zbierają pozytywne opinie wśród byłych i aktualnych klientów.