Skip links

Dokumentacja Powypadkowa

Wypadki zdarzają się nawet w firmach, w których poziom bezpieczeństwa i higieny pracy jest wysoki. Z każdym incydentem tego typu wiąże się konieczność dopełnienia rozmaitych formalności, wymaganych przez przepisy KP, PIP i GIS. Są to kolejno: dokumentacja wypadkowa, czyli karta rejestracji wypadku, protokół powypadkowy i karta wypadku wraz z załącznikami tj. wyjaśnieniami poszkodowanego i postanowieniami powypadkowymi. Te ostatnie, to nic innego jak wydawane przez specjalistę BHP polecenia powypadkowe, których wypełnienie jest obowiązkiem pracodawcy.

Powoływanie zespołu powypadkowego

Po każdym wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek zwołania zespołu powypadkowego, w skład którego powinien wchodzić on we własnej osobie (lub upoważniony przez niego pracownik) i specjalista BHP. Zgromadzenie zespołu powypadkowego powinno się odbyć w ciągu 30 dni od wystąpienia wypadku przy pracy.
W jego trakcie ustalane są czas, miejsce i okoliczności wypadku. Spisywane są także zeznania świadków i poszkodowanego. Następnie, sporządzana jest dokumentacja powypadkowa:

Protokół powypadkowy

Dokument ten powinien być sporządzony przez specjalistę BHP powołanego do zespołu powypadkowego. Zawiera on czas i miejsce zdarzenia, spisane zeznania świadków i wszystkie szczegóły, które mogą mieć znaczenie w procesie poszukiwania przyczyny wypadku. Do protokołu powypadkowego dołącza się często zdjęcia miejsca zdarzenia, opinie lekarzy specjalistów i oświadczenia rodzin poszkodowanego. Protokół powypadkowy dot. wypadku poza miejscem pracy nazywamy kartą wypadku w drodze do pracy lub / z pracy do domu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług sporządzania dokumentacji powypadkowej. Zajmujemy się uzupełnianiem wszystkich dokumentów, kompletowaniem dokumentacji ZUS i wypełnieniem kart GUS. Skontaktuj się się z nami i sprawdź naszą ofertę!

Powoływanie zespołu powypadkowego
Zeznania poszkodowanego
Zeznania świadka
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
Protokół powypadkowy
Karta wypadku
Wymagana dokumentacja do ZUS
Karty GUS